Så hårt sammanlänkade att det är svårt att veta var den ena börjar och den andra slutar.

Tack Peter Lihnell som gjort en väldigt bra tolkning på det.